Uzm.Dr. Kadir Göde
FTR Uzmanı ve GAPS Diyeti Danışmanı
Uzm.Dr. Kadir Göde

Merhaba, Sağlık dolu günler dilerim...Sizlerle tecrübelerimi paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağım.

Bana her türlü istek ve eleştirinizi bu sayfa yoluyla iletebilirsiniz.

Saygılarımla... Tıbbi İlgi AlanlarımGTOS Tedavisi, Homeopati, PRP ve CGF CD+34 Tedavisi, Biorezonans Mora Terapi, Ozon Terapi, Romatizmal Hastalıklar, VSF&Karın Yağı Kök Hücre Tedavisi, Bel ve Boyun Fıtığı, Menisküs ve Kireçlenme, Avasküler Nekroz, GAPS Diyeti, YNSA Akupunktur, Fitoterapi, Kinesyotape, Nöralterapi, Hacamat, EFT, Kupa Tedavisi  


Anket
Kliniğimizde uygulanan en çok merak ettiğiniz tedavi şekli hangisidir ?
PRP ve Karın Yağı Kök Hücre Tedavisi(VSF)
Ozon Uygulamaları
Akupunktur ve Kuru İğneleme
GTOS Tedavisi
Eklem İçi ve Kas Enjeksiyon Yöntemleri

Ziyaretcilerim

573117 Kişi ziyaret etti.
Diz Kireçlenmesinde PRP tedavisi ne kadar etkilidir?

Diz osteoartritinde trombositten zengin plazma (Platelet-Rich Plasma, PRP) tedavisinin zaman içindeki etkililiği ve fiziksel fonksiyonlar üzerine etkisi nedir? Bu sorunun cevabını bulmak amacıyla, diz osteoartritinde yakın zamanda yayımlanan randomize klinik çalışmaların (RKÇ) sistematik bir gözden geçirmesi yapıldı.

Osteoartrit, dizde fonksiyon kaybının önde gelen nedenlerinden biridir. Osteoartritin cerrahi dışı tedavilerinde amaç, semptomların azaltılması ve eklem fonksiyonunun iyileştirilmesidir. Günümüzde osteoartritin cerrahi dışı tedavileri arasında fizyoterapi, analjezi, nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar ve eklem içi enjeksiyonlar sayılabilir. Eklem içi enjeksiyon uygulamaları için ise hiyalüronik asit, kortikosteroidler veya ozon gibi seçenekler bulunmaktadır.

Son on yıl içinde, osteoartrit tedavisinde PRP gibi otolog büyüme faktörlerinin eklem içi uygulaması da giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Tam kanın bir fraksiyonu olan PRP, otolog kanın santrifüjü ile hazırlanır ve yüksek oranda trombosit içerir. PRP’nin doku iyileşmesi sürecindeki rejeneratif etkisi ve antiinflamatuvar potansiyeli birçok kas-iskelet sistemi hastalığında umut vaat eden bir ilaç olmasını sağlamıştır. Osteoartrit de bu hastalıklardan biridir. 

2017 tarihli bir gözden geçirme çalışmasında, Pubmed, Embase, Cochrane ve Scopus veritabanlarında, PRP uygulamasının etkililik ve güvenliliğinin diğer eklem içi enjeksiyonlarla karşılaştırıldığı RKÇ’ler tarandı. Toplam 1423 hastayı kapsayan 14 RKÇ değerlendirmeye alındı. İzleme süreleri 12 hafta ile 12 ay arasında değişen RKÇ’lerin kontrol gruplarında salin (plasebo), hiyalüronik asit, ozon ve kortikosteroid bulunuyordu. Sonuçların Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoatrit İndeksi (Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index, WOMAC) ile değerlendirildiği ve istenmeyen etkilerin kaydedildiği çalışmaların veri sentezi, rastgele etkiler modeli kullanılarak yapıldı.

Alınan sonuçlar, PRP uygulamasının kontrol grubuna kıyasla,

  • WOMAC ağrı alt-puanlarını 3, 6 ve 12 aylık izlemelerde anlamlı derecede azalttığını (sırasıyla p=0.02, 0.004, <0.001);
  • WOMAC fiziksel fonksiyon alt-puanlarını 3, 6 ve 12 aylık izlemelerde anlamlı derecede iyileştirdiğini (sırasıyla p=0.002, 0.01, <0.001) ve
  • 3, 6 ve 12 aylardaki WOMAC toplam puanlarını anlamlı derecede iyileştirdiğini (tüm noktalarda p<0.001) gösterdi.

Ayrıca PRP uygulamasının, enjeksiyon sonrası istenmeyen olay riskini anlamlı derecede artırmadığı da görüldü (RR, 1.40 [%95 GA, 0.80–2.45], I2 = %59, p=0.24).

Bu analizler sonucunda araştırmacılar, diz osteoartritinin tedavisinde eklem içi PRP uygulamasının, ağrıyı azaltmada ve hastanın kendi bildirimine dayalı fonksiyon iyileşmesinde 3, 6 ve 12. aylık izlemlerde, kontrol gruplarındaki diğer enjeksiyonlara (yani plasebo salin, hiyalüronik asit, ozon ve kortikosteroid enjeksiyonlarına) kıyasla daha etkili olabileceği sonucuna varmışlardır.

Daha önceki bazı sistematik gözden geçirmelerde de osteoartrit tedavisinde PRP uygulamasının benzeri bir etkililik ve güvenliliğe sahip olduğu gösterilmişti. Ancak bu analizlerde değerlendirmeye alınan RKÇ sayısı 9’un altındaydı ve PRP uygulamasının diz ağrısı ve fiziksel fonksiyonlar üzerindeki etkililiğinin zaman içindeki değişkenliği araştırılmamıştı. Bu gözden geçirme çalışmasının gücü, PRP uygulamasının etkililiğinin enjeksiyon sonrası farklı zaman noktalarında değerlendirilmesi olmuştur. Bu çalışmanın sonuçları göstermektedir ki, diz osteoartritinin tedavisinde eklem içi PRP uygulaması, diğer eklem içi enjeksiyonlara göre ağrıyı azaltmada ve fonksiyonları iyileştirmede 3,6 ve 12 ayda yapılan takiplerde daha üstündür.   

 

Referans:

Shen L, et al. The temporal effect of platelet-rich plasma on pain and physical function in the treatment of knee osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2017;12:16


Sınırlı Sorumluluk Beyanı
Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.© 2010 - 2023, Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi. Bu web sitesi CEOTECH tarafından yapılmıştır. Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.